1 maart: Kerkcafé over Mantelzorgen

Mantelzorgen; hoe ga je daarmee om? 

Veel mensen worden op een gegeven moment in hun leven mantelzorger. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met een partner die extra zorg nodig heeft, of een kind, of een van je ouders. Hoe ga je daarmee om? Waar kun je dan allemaal tegenaan lopen en hoe zorg je voor een goede balans tussen ‘het mantelzorgen’ en de overige zaken in je leven? Dat is het centrale thema van deze Kerkcafé-editie.

In het begin gaat mantelzorgen vaak gemakkelijk en bied je ‘als vanzelfsprekend’ hulp en ondersteuning. Toch lopen velen op een gegeven moment tegen hun grenzen aan. Zij ervaren spanning bij het verdelen van hun aandacht over het zorgen voor hun naaste en hun eigen werk/leven/vrijetijd. Je hebt dan al snel het idee dat je tekort schiet. Soms geeft degene voor wie je zorgt je dat gevoel, maar ook de bemoeienis van familieleden of vrienden – of juist het ontbreken daarvan – kan spanning opleveren. Hoe ontdek je waar je grenzen liggen en hoe geef je die aan? En hoe verdeel je de taken en de verantwoordelijkheden over iedereen die zich er mee bemoeit?

Met elkaar zullen we op vrijdag 1 maart 2024 mogelijke antwoorden vinden op vragen die bij je leven. Naast bovengenoemde onderwerpen, is er In deze bijeenkomst ook aandacht voor: 

•             Het levenstestament: zeggenschap en verantwoordelijkheden als iemand zelf niet meer de regie kan nemen
•             Levend verlies: Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verlies en rouw terwijl degene voor wie je zorgt in leven is. Dit noemen we Levend Verlies. Wat doet dat met je en hoe ga je daarmee om?

Maaike Beun (mantelzorgmakelaar) en Caroline Selles (mantelzorgconsulent) van Uithoorn voor Elkaar nemen ons mee in hun jarenlange (professionele) betrokkenheid bij de mantelzorg en daarna kunnen we met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen.

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee, van harte welkom in De Schutse, De Mérodelaan 1 in Uithoorn.
De toegang is gratis en na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje. 

pkn-uithoorn-kerkcafe-poster2024-03-01.jpg