7 december: Alzheimer Café Uithoorn

Alzheimer Café Afbeelding met logo.png

Diverse aanbieders van dagbestedingen in Uithoorn zullen onder leiding van gesprekleider Jos Heeremans iets over de mogelijkheden vertellen. Aanwezig zullen zijn Ontmoetingsgroepen Uithoorn van Participe Amstelland, Dagopvang De Nostalgie, Zorgboerderij Inner-Art en Het Hoge Heem (Amstelring). 

Van mensen met dementie wordt in deze tijd verwacht dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om mensen toch in de gelegenheid te stellen anderen te ontmoeten en aan allerlei activiteiten deel te kunnen nemen, wordt op meerdere plekken in Uithoorn en omgeving een vorm van dagbesteding aangeboden. Dagbesteding kan waardevol zijn voor iemand die lijdt aan dementie en beperkt is in zijn of haar mogelijk­heden. Het biedt structuur en afleiding, maar kan ook de zorg van mantelzorgers verlichten.

De aanbieders van de dagbestedingen zullen uitleggen wat dagbesteding precies inhoudt. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Belangstellenden zijn van harte welkom in het Alzheimer Café, Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Het Alzheimer Café is van 19.30-21.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen kan gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.