Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Bezoekers kunnen in alle openheid praten met elkaar over het leven met dementie onder leiding van een gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige. Daarna kunnen bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

Het Alzheimer Café is een samenwerkingsverband van Alzheimer Nederland met diverse andere organisaties. Op 7 oktober 2021 vindt weer het eerste café plaats na Corona als de ontwikkelingen dat tenminste toelaten.

Elke bijeenkomst heeft een ander thema en het Alzheimer Café wordt ook op verschillende plaatsen in de regio Amstelland georganiseerd

Tijd 19.00 - 21.00 uur

Meer informatie:  06-53766851

Aanmelden is niet nodig. De volledige agenda met alle komende Alzheimercafés staat hieronder.


https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/amstelland-en-meerlanden/alzheimer-cafe-uithoorn