Budgetcoaches gezocht

pexels-photo-3823488 (1).jpeg

Vanwege een toenemende vraag zoekt Uithoorn voor Elkaar naar vrijwilligers die zich willen inzetten als budgetcoach. Taken zijn: het in kaart brengen van de financiële situatie van de hulpvrager, het ondersteunen in het maken van een verantwoord “huishoudboekje”, helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen, maken van bezwaarschriften, aanvragen van betalingsregelingen en het rapporteren van de voortgang aan de coördinator.

Budgetcoaches; maatjes op het gebied van financiële ondersteuning.

Geldzorgen, schulden, geen overzicht meer hebben. Wanneer er financiële problemen zijn, is het lastig om de juiste keuzes te maken en de weg te vinden in het doolhof van instanties en regelingen.

Een budgetcoach kan dan uitkomst bieden, als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. Budgetcoaches zijn getrainde vrijwilligers die door de coördinator van Uithoorn Voor Elkaar worden gekoppeld aan mensen die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie. De budgetcoach ondersteunt met als doel schuldsituaties te voorkomen. Als sprake is van professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit proces, met het doel terugval te voorkomen.

Heb jij voldoende tijd beschikbaar (bij aanvang wekelijks contact met de hulpvrager) en kun jij het zelf oplossend vermogen van de hulpvrager laten groeien? Wil jij je eigen werk en/of levenservaring gebruiken om een ander te kunnen helpen? Neem dan contact op met de coördinator budgetcoaches, Danielle Franken via onderstaand emailadres of telefoonnummer.