Budgetcoachproject bestaat 5 jaar

Boek voor vrijwillige budgetcoaches Uithoorn.jpg

Het Budgetcoachproject van Uithoorn voor Elkaar bestaat 5 jaar. Inmiddels zijn er 29 vrijwillige budgetcoaches actief en tijdens een feestelijke borrel afgelopen woensdag in de Kuyper werden zij in het zonnetje gezet en toegesproken door de coördinatoren, Danielle Franken en Erik Brons. Als blijk van waardering ontvingen de aanwezige vrijwilligers een boek met ervaringsverhalen van mensen die in armoede leven.


Oprichting
Het project is in 2018 opgericht onder de naam Maatje voor Elkaar. Destijds met een handjevol vrijwilligers, maar de behoefte aan financiële ondersteuning was groot. Daarom is het project in 2019 uitgebreid met een Financieel Café en in 2021 met thuisadministratie en belastinghulp. Inmiddels hebben zo’n 170 inwoners in Uithoorn en De Kwakel grip op hun financiën gekregen, vooral dankzij de inzet van de vrijwillige budgetcoaches. Het Financieel Café wordt wekelijks goed bezocht, voor informatie, advies en praktische hulp bij formulieren.  “Wat ik in de afgelopen 5 jaar heb gemerkt, is dat het toch meestal wel lukt om mensen weer op de rit te krijgen”, aldus een vrijwillige budgetcoach.
De coördinatoren spraken tijdens de borrel ook hun dankwoord uit naar de samenwerkende partners: “Het is mooi om te zien hoe de samenwerking met andere organisaties is uitgegroeid tot een degelijk netwerk. Dit zorgt ervoor dat inwoners de juiste hulp krijgen.”


Nieuwe vrijwilligers
Uithoorn voor Elkaar is op zoek naar vrijwilligers voor dit project. Lijkt het je leuk inwoners te ondersteunen met hun financiën? Neem dan contact op met: Danielle Franken of Erik Brons.