Budgetcoachvrijwilligers Uithoorn voor Elkaar getraind

Medio maart heeft Learncare Academy een groep van 12 budgetcoachvrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar getraind. Vanwege de corona-maatregelen was deze training eerder uitgesteld, maar deze kon gelukkig nu online via ZOOM gegeven worden.

In twee dagdelen zijn de vrijwilligers geïnformeerd over de aanpak van diverse schulden en de werkelijke reden van het bestedingsgedrag van cliënten. Er is uitleg gegeven over het schuldhulpverleningstraject, de minnelijke schuldsanering en de wettelijke schuldsanering en de aanpak van problematische schulden. Daarna was er gelegenheid om te oefenen met elkaar. De deelnemers vonden het erg leerzaam en fijn om ervaringen uit te wisselen. Ze hebben concrete handvaten gekregen om direct mee aan de slag te gaan. 

De training is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank Regio Schiphol. Zij ondersteunt lokale maatschappelijke projecten die de financiële redzaamheid van inwoners bevorderen. Budgetcoaches worden voor een tijdelijke periode ingezet om mensen weer grip op hun financiële situatie terug te laten krijgen. 

 

105759450.jpg