Cursus Omgaan met dementie

Dementie betekent nogal wat voor iedereen die erbij betrokken is. Begrijpen wat de ziekte met iemand doet en hoe u hier het best op kunt inspelen, kan een groot verschil maken in uw dagelijks leven. Deze cursus gaat uit van de belevingsgerichte benadering: meegaan in de beleving en gevoelswereld van de persoon met dementie. Dit heeft een positieve invloed op het dagelijks functioneren en biedt ruimte voor echt contact. 

 

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten.

Onderwerpen

Vormen van dementie

Werking van het geheugen

De belevingsgerichte benadering

Wat betekent dit voor u

Hulpmogelijkheden

Meer info en aanmelden

https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/agenda/dementie-parkinson/