Informatie en advies voor de mantelzorger

Als mantelzorger zorgt u langdurig en intensief voor een partner, ouder, kind, vriend of buur met een beperking  of chronische ziekte. In zo’n situatie kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt over vragen zoals, 

hoe blijf ik de zorg geven op mijn eigen manier

waarvoor en hoe kan ik hulp inschakelen

welke zorg- en hulpinstanties zijn er in mijn omgeving

hoe versterk ik mijn sociale netwerk

waar vind ik emotionele ondersteuning

welke financiële regelingen zijn er

hoe vraag ik een indicatie aan of een persoonsgebonden budget (pgb)

wat kan ik met mijn werkgever regelen

De mantelzorgconsulent helpt u bij het omgaan met de veranderende situatie.

De mantelzorgmakelaar heeft kennis van regelingen voor mantelzorgers en kan regeltaken overnemen.

Kijk voor meer informatie op  https://www.mantelzorgenmeer.nl/

 

info@mantelzorgenmeer.nl 020-5127250