Maatje voor elkaar

Het maatjesproject koppelt vrijwilligers een-op-een aan iemand die op bepaalde punten in het leven een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het bieden van emotionele steun, het aangaan van sociale contacten of het financieel op orde helpen houden van de huishouding.

De kracht van het project is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander. Een maatje denkt in mogelijkheden en probeert de deelnemer weer in zijn eigen kracht te zetten.

Voor wie is een maatjesvrijwilliger?

Heb je bijvoorbeeld door sociale, lichamelijke of psychische problemen weinig contacten of kom je moeilijk de deur uit? Door bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen of het wegvallen van sociale contacten kun je behoefte hebben aan iemand die er voor je is.

Een maatje helpt je weer op weg! Een maatje is een vrijwilliger die speciaal voor jou komt, leuke dingen met je onderneemt, een luisterend oor biedt, met je mee denkt en je op nieuwe ideeën brengt!

          Voor wie is een budgetcoachvrijwilliger?

Mis je het overzicht in je administratie en heb je het idee dat je geen grip meer hebt op je financiën? Dan kan een budgetcoachvrijwilliger helpen om weer overzicht te scheppen. Bijvoorbeeld bij het openen van post, het in kaart brengen van betalingsachterstanden, het helpen treffen van betalingsregelingen of inzicht geven in je budget.

Een budgetcoach helpt je weer op weg!

De vrijwilliger komt langs om praktische zaken op te pakken, een luisterend oor te bieden, met je mee te denken en kan je op nieuwe ideeën brengen!

Contact

Danielle Franken is de coördinator van Maatje Voor Elkaar, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag:

0297-230280

d.franken@stdb.nl