Nieuwe Nota Bestaanszekerheid

Minimavoorzieningen.png

De gemeenteraad van Uithoorn/De Kwakel heeft tijdens de raadsvergadering unaniem de Nota Bestaanszekerheid aangenomen. Hierin staat onder andere dat meer huishoudens recht hebben op de minimaregelingen van de gemeente Uithoorn.
 
Voorheen waren de regelingen alleen bestemd voor inwoners die een inkomen hebben tot plusminus 120 procent van de bijstandsnorm. Nu komen ook inwoners in aanmerking die een inkomen hebben tot 130 procent van de bijstandsnorm. 
Wethouder José de Robles: “Dit betekent dat je nu meer inkomen mag hebben om gebruik te kunnen maken van onze potjes en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag, de collectieve zorgverzekering of de computerregeling. Dat is natuurlijk heel mooi nieuws. Want steeds meer inwoners komen financieel in de knel. Of erger, ze komen maandelijks structureel geld tekort. Deze mensen leiden een onzeker bestaan met veel stress. Het is tijd om dit te veranderen. Want leven met geldstress, daar kiest niemand voor. Het overkomt je.”
 
Meer aandacht voor kwetsbare situaties 
De Nota Bestaanszekerheid gaat verder dan alleen het aanpakken van armoede en schulden. Bestaanszekerheid houdt in dat iedereen de zekerheid moet hebben (en recht heeft) op voldoende en voorspelbaar inkomen, een woningen toegang tot onderwijs en zorg. 
De gemeente weet dat juist inwoners die ondersteuning het hardst nodig hebben de weg naar hulp niet altijd weten te vinden. “Ook hiervoor moeten we meer aandacht hebben. Bijvoorbeeld hoe we mensen in een kwetsbare situatie meer proactief kunnen vinden én ondersteunen. Daarin werken we nauw samen met onze sociale partners, zoals Uithoorn voor Elkaar. Zij hebben immers veel contact met de doelgroep. Ook speelt goede communicatie een grote rol bij het bereiken van inwoners,” legt de wethouder uit.
 
Energietoeslag
De afgelopen tijd zijn bij de gemeente veel vragen binnengekomen over de energietoeslag. De wethouder is dan ook blij dat de gemeenteraad het voorstel over de energietoeslag heeft vastgesteld. Hierin staat dat inwoners met een inkomen tot 130 procent van het wettelijke minimumloon eenmalig een bedrag van 800 euro krijgen voor de hoge energiekosten. Het kan dus zijn dat inwoners die voorheen niet in aanmerking kwamen er nu wel recht op hebben.

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl/energietoeslag2023. Inwoners die er zelf niet uitkomen, kunnen bellen met de gemeente. Of een afspraak maken bij het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Geopend elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur. Locatie: De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. Op donderdag van 14.00-16.00 uur in de even weken is er ook Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65. Bel met Uithoorn voor Elkaar: (0297) 303044, of mail naar info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeente Uithoorn.png