Donderdag 2 februari a.s.: Alzheimer Café Uithoorn

Vergeetachtigheid, dementie en bezoek aan de huisarts

donderdag 2 februari 2023 Alzheimer Café Uithoorn, Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, aanvang 19.30 uur.

Gespreksleider Jos Heeremans zal met Lindsey Smits, huisarts, en Carla Siegrest, verpleegkundige ouderenzorg, spreken over vergeetachtigheid, dementie en de diagnose.

In de praktijk blijkt dat veel mensen met dementie en hun naasten lang thuis zelf “aanrommelen” voordat ze aan de bel trekken omdat het niet meer gaat. De signalen, de vergeetachtigheid en het “niet-pluis-gevoel” worden niet herkend als symptomen van dementie.

Het is echter belangrijk om dementie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te diagnosticeren. Daarbij speelt de huisarts een belangrijke rol. Want bij een vroege diagnose kan zowel de mantelzorger als de betrokkene met dementie vanaf het begin goed worden begeleid. Het onbegrip over veranderend gedrag wordt weggenomen doordat de naasten worden geïnformeerd over de verschijnselen die horen bij dementie. Maar ook de mogelijk­heden die er zijn op het gebied van ondersteuning, hulpmiddelen, zorg, activiteiten zijn effectiever als zij eerder in het ziekteproces kunnen worden ingezet.

Lindsey Smits en Carla Siegrest zullen uitleggen waar men op moet letten bij bepaalde signalen, hoe men normale vergeetachtigheid van beginnende dementie kan onderscheiden en wat het belang is van een juiste diagnose.  Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte welkom in dit Alzheimer Café in Wijkcentrum Bilderdijkhof. U kunt vanaf 19.00 gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.