Hulp bij vervoer naar stembus

Bent u minder mobiel en wilt u  toch graag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart? Vrijwilligers van AutoMaatje brengen mensen in Uithoorn graag naar een stemlocatie.

Op 17 maart a.s. zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Alle inwoners van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om hun stem uit te brengen. Op 15 en 16 maart is er binnen de gemeente extra gelegenheid om vervroegd te stemmen voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor COVID-19. Alle 70-plusser wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om per brief te stemmen. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen via het geven van een volmacht.

Automaatje Uithoorn biedt de mogelijkheid om minder mobiele personen naar het stemlokaal te brengen. AutoMaatje Uithoorn heeft vrijwillige chauffeurs beschikbaar die de mensen veilig willen vervoeren. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden, brengt iemand naar het stembureau en daarna weer naar huis.

Men betaalt voor het vervoer een kleine tegemoetkoming in de kosten aan de vrijwillige chauffeur van € 0,30 voor elke gereden kilometer.

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de stembus belt, het liefst zo snel mogelijk - maar uiterlijk 2 werkdagen van tevoren:

0297-303103 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

of mail automaatje@uithoornvoorelkaar.nu .