Wereld Alzheimer Dag

Uithoorn – Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Ria Zijlstra, wethouder sociaal domein: “Uithoorn wil een dementievriendelijke gemeente zijn, waar iedereen zich actief inzet om mensen met Alzheimer aan boord te houden.” De wethouder spreekt met Caroline Vrijbergen, coördinator van de Ontmoetingsgroepen van Uithoorn voor Elkaar, over de initiatieven rond dementie binnen de gemeente.

Ria Zijlstra: “In onze vergrijzende samenleving worden mensen geacht langer thuis te blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg van zelfstandig wonende ouderen, waaronder steeds meer inwoners met dementie. In het KoersPlan Sociaal Domein 2020 – 2023 is uitgewerkt hoe we als gemeente zoveel mogelijk maatwerk kunnen bieden bij voorzieningen voor inwoners met dementie. Maar ook bij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.”

Dementievriendelijke gemeente
Wanneer ben je als gemeente dementievriendelijk? Caroline, coördinator ontwikkelingsgroepen Uithoorn, legt uit: “Inwoners van een dementievriendelijk gemeente herkennen dementie en weten hoe je iemand met dementie kunt helpen. Ook hebben ze oog voor wat iemand nog wél kan. En ten slotte wordt dementie binnen de gemeente bespreekbaar gemaakt.”

Ze vervolgt: ”Signalen van beginnende dementie zijn veranderend gedrag, maar bijvoorbeeld ook overmatige huishoudelijke aankopen. Die signalen kun je overal waarnemen: thuis, op een club of vereniging en in het openbare leven. Daarom bieden we met Samen dementievriendelijk trainingen aan, online of op locatie, voor verenigingen, bedrijven, winkels en horeca, en voor medewerkers van het gemeentehuis, helpdesks, bibliotheken en scholen.“

Alzheimer Café Uithoorn
In Wijksteunpunt Bilderdijkhof wordt 5 keer per jaar het Alzheimer Café Uithoorn gehouden. Caroline: “Het Alzheimer Café wordt druk bezocht. Demente inwoners en mantelzorgers krijgen uitleg over de ziekte, symptomen en signalen. En over hoe je kunt handelen (ook zakelijk) bij de diagnose Alzheimer. Verder kunnen mensen met (beginnende) dementie in Wijksteunpunt Bilderdijkhof en verschillende andere plekken in Uithoorn terecht voor dagbesteding en beweging - belangrijke wapens in de strijd tegen dementie - en zijn er gespreksgroepen voor partners van iemand met dementie.”

Vrijwilligerswerk
De coördinator noemt ook het programma DemenTalent. “Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat het doen van vrijwilligerswerk positieve effecten heeft op mensen met dementie. Daarom helpen we bij het opzetten van projecten en leggen we verbinding met vrijwilligers, mét en zonder Alzheimer. Dat kan heel laagdrempelig, zoals afspraken maken met buschauffeurs over het afzetten van mensen met Alzheimer bij de halte, waar een begeleider ze opvangt.”

Iedereen een steentje bijdragen
Wethouder Zijlstra: ” Het Van Gogh-museum in Amsterdam houdt speciale rondleidingen. In Uithoorn organiseert de AKU wandelingen voor mensen met Alzheimer. Maar ook koren, toneel-, muziek- en dansverenigingen kunnen hun steentje bijdragen, door mensen met dementie zolang mogelijk te laten deelnemen of apart activiteiten voor hen te organiseren. Zo houden we als dementievriendelijke gemeente ook onze inwoners met Alzheimer aan boord.”

(Persbericht Gemeente Uithoorn)

Ontmoetingsgroepen Uithoorn

Bent u wel eens vergeetachtig? Heeft u last van geheugenverlies? Is er bij een familielid dementie geconstateerd, of zorgt u voor een partner met dementie? In de Bilderdijkhof in Uithoorn zijn ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie.

Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagopvang voor mensen met geheugen- of andere cognitieve klachten die behoefte hebben aan een dagstructuur. Het activiteitenprogramma is afgestemd op wat een ieder graag wil en kan, en bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen-taal, muziek en creatieve activiteiten. Ook organiseren wij kleine en grote uitstapjes. Op deze manier proberen wij stil te staan bij de belevingswereld van de deelnemer en deze te vergroten.

De mantelzorgers krijgen ondersteuning door middel van gespreksgroepen (lotgenoten), individuele gesprekken en het centrumoverleg waar we een paar keer per jaar het programma evalueren en bespreken met elkaar.

De Ontmoetingsgroep is iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Wijkcentrum Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1, Uithoorn). 

Wilt u meer informatie over de dagbesteding voor mensen met beginnende dementie? U kunt contact opnemen Caroline Vrijbergen via:

0297-533540 of c.vrijbergen@participe.nu