Onderzoek bij vermoedens van een beperking

diagnostiek.jpg

Vermoed u een verstandelijke beperking bij uw kind of een naaste? Of heeft u twijfel over een eerder gestelde diagnose van een beperking? Dan kunnen de gedragsdeskundigen van MEE onderzoeken of er inderdaad sprake is van een beperking. Zij doen onderzoek en voeren advies- en ondersteuningsgesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen.

Aanvragen voor inzet van de gedragsdeskundigen kan alleen via de medewerkers van Uithoorn voor Elkaar

Meer informatie over diagnostiek?

Kijk op: https://www.meeaz.nl/diagnostisch-onderzoek