Online bijeenkomsten en cursusssen

Lotgenotencontact, brusjesgroepen, cursussen...

Alles ligt stil in deze tijd van Corona.
Om de eenzaamheid te bestrijden, stoom af te kunnen blazen en om toch nieuwe vaardigheden op te kunnen doen, organiseert MEE verschillende online bijeenkomsten voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Mindfulness, een contactgroep 'Vrouwen met ASS' en brusjesgroepen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Meer informatie over deze online bijeenkomsten vind je op:

https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-clienten

Neem contact op via:

cursus@mee-az.nl of 020-5127272