Stichting MEE

Mensen met een beperking en/of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. MEE biedt ondersteuning en zorg voor mensen voor mensen met een beperking op verschillende manieren. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Daarnaast biedt MEE ook ondersteuning voor familie, vrienden en andere betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuners in Uithoorn:

Erik Brons 06 18643939  e.brons@meeaz.nl

Tessa Bultman 06 83176491  t.bultman@meeaz.nl