Ouderenadvies

De ouderenadviseurs van Participe Amstelland geven gratis informatie en advies op maat, op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Uithoorn en De Kwakel. Wanneer u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn en of zorg, dan kunt u bij de ouderenadviseur terecht.

WAT KAN EEN OUDERENADVISEUR VOOR U DOEN?

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u te maken krijgt met situaties waar u advies of ondersteuning bij nodig heeft. Situaties waar u wellicht nog nooit mee te maken heeft gehad.

U kunt een ouderenadviseur inschakelen om in gesprek te gaan, en indien u dat wenst met mensen uit uw omgeving. De ouderenadviseur kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie. Uw vragen en de beslissing wat gedaan kan worden blijft natuurlijk geheel aan u. De ouderenadviseur heeft een adviserende, ondersteunende en bemiddelende rol. Wanneer u dat wenst, kan de ouderenadviseur met uw toestemming contact leggen met de daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties. 

Het Ouderenadvies wordt gefinancierd door de gemeente en is voor haar inwoners kosteloos beschikbaar.

 

 

U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor adviezen over:

  • Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
  • Welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid.
  • Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, verhuizing naar een aanleunwoning of woning met dienstverlening en vragen over wonen in een verpleeghuis.
  • Zorg: huishoudelijke hulp en hulp bij persoonlijke verzorging.
  • Voorzieningen: maaltijden aan huis, maaltijdvoorzieningen in de wijk, alarmering, vervoer, telefooncirkel.
Ouderenadviserus foto.jpg

Contact met ouderenadviseurs

U kunt uw vraag altijd stellen bij het Infopunt, maar kunt ook contact opnemen met de ouderenadviseurs in Uithoorn via

0297-303044

of 

info@uithoornvoorelkaar.nu