Relatietwijfel en echtscheiding

Heeft u twijfels over uw relatie of overweegt u een (echt)scheiding? De maatschappelijk werkers en ouder & kind adviseurs van Uithoorn voor Elkaar bieden hulp. Kosteloos en vrijblijvend. U hoeft er niet alleen voor te staan.

Individueel aanbod
Bemiddelingsgesprekken bij relatietwijfel of (echt)scheiding en samengestelde gezinnen
Ondersteunen kinderen bij ouders in (echt)scheiding,
gescheiden ouders en samengestelde gezinnen

Collectief aanbod
Themacafé Relaties & (Echt)scheiding - uit elkaar gaan, en nu?
Training ‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’
Training ’Als je ouders scheiden’
Online platform Two2Tango

Onderstaand vindt u hierover meer informatie.

Bemiddelingsgesprekken

Binnen het Maatschappelijk werk van Uithoorn voor Elkaar bieden wij bemiddelingsgesprekken bij relatietwijfel of (echt)scheidingen en bij samengestelde gezinnen in alle vormen van huiselijke relaties.

Bij voorkeur preventief, maar ook in latere fasen, met (of zonder dat er kinderen betrokken zijn) kan het maatschappelijk werk partners en het gezin adviseren, ondersteunen en begeleiden bij relatie twijfel, relatieproblemen en (echt) scheiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 team.uithoorn@participe.nu 0297-562955.

 

 

Ondersteuning van kinderen bij (echt)scheiding

Doordat de ouder & kind adviseurs van Uithoorn voor Elkaar op de basisscholen en kinderopvang aanwezig zijn, worden de veranderingen binnen een gezin vroegtijdig gesignaleerd. De ouder & kind adviseurs kunnen dit laagdrempelig oppakken en in samenwerking met andere collega’s binnen Uithoorn voor elkaar, waar nodig hulp bieden.

Ouder & kind adviseurs ondersteunen en begeleiden kinderen in het soms ingewikkelde proces van de scheiding en de periode daarvoor of erna.  Zij kunnen de kinderen bijstaan in de emoties die daarbij kunnen spelen en/ of ouders helpen hun kind hierin te ondersteunen. Het hele gezin wordt betrokken in dit proces van de kinderen. Waar nodig worden de scholen betrokken om voor de kinderen een rol te betekenen in deze situatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 team.uithoorn@participe.nu 0297-562955

 

Themacafé Relaties & (Echt)scheiding - Uit elkaar gaan, en nu?

Uit elkaar gaan is nooit leuk. Je belandt in een hectische periode waarin er verschillende lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is het dan als je de juiste deskundigen kunt raadplegen, die je daarbij helpen. Kosteloos en vrijblijvend.

Wat zijn de juiste juridische stappen die je -in jouw geval- het beste kunt zetten? Ga je naar een mediator of advocaat? Kan een maatschappelijk werker je helpen? Wat moet je doen als je kinderen hebt? Tijdens het Themacafé krijg je informatie en kun je onder vier ogen je privésituatie kort bespreken.

Het Themacafé is een samenwerking van Participe Amstelland, Two2Tango, Nhowmediation en Berntsen Mulder Advocaten.

De bijeenkomsten zijn in 2019 gepland op: 9 april, 11 juni, 24 september en 26 november. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

escafe@participe.nu 0297-562955

Training ‘Omgaan met kinderen bij de echtscheiding’

Kinderen hebben rond de echtscheiding van hun ouders extra steun nodig van hun vader en moeder. Om de ouders hierbij te ondersteunen is deze training opgezet.

Deelname aan de groep biedt de gelegenheid om door het uitwisselen van ervaringen herkenning en steun te vinden. Er wordt informatie gegeven, veel ervaringen uitgewisseld en aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte situaties worden er oefeningen gedaan. Praten met de kinderen en omgaan met hun gedrag zijn daarbij belangrijke aspecten.

Deze training is bestemd voor ouders die binnenkort gaan scheiden of gescheiden zijn. Zowel vaders als moeder, verzorgenden als niet-verzorgende ouders kunnen aan de cursus deelnemen. Ex-partners kunnen niet tegelijk deelnemen aan dezelfde training. 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
het kind voorbereiden op de scheiding en ingaan op reacties en vooral gevoelens;
de omgang en de communicatie met de ex-partner en ouder (!);
loyaliteiten: kinderen houden van beide ouders;
praten met en vooral luisteren naar kinderen;
voorkomen dat het kind een volwassen rol gaat vervullen;
omgaan met conflicten;
een nieuwe partner;
partners scheiden en ouderschap blijft altijd.

De training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen en worden gegeven door maatschappelijk werkers van Participe Amstelland.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

 team.uithoorn@participe.nu 0297-562955

Training ’Als je ouders scheiden’ - kinderen scheiden ook!

Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor de partners veel stress met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en risico’s op. Een op de zes kinderen krijgt ermee te maken. De periode voor de feitelijke scheiding is voor hen moeilijk en onzeker. Na de scheiding moeten alle betrokkenen weer een nieuw evenwicht zien te vinden.

Kinderen moeten vaak één van hun ouders missen, moeten verhuizen of steeds van huis wisselen, soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder… Al deze ingrijpende veranderingen veroorzaken ook bij de kinderen veel emoties, onzekerheid en spanning. Uit onderzoeken blijkt dat goede begeleiding daarbij vaak zinvol is.

Wij bieden daarom de training ‘Als je ouders scheiden” aan voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. In de training kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krijgen een steuntje in de rug bij het omgaan met de scheiding van hun ouders. De training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

team.uithoorn@participe.nu 0297-562955

 

Online platform Two2Tango

Two2Tango voorziet in passende informatie, doorverwijzing en begeleiding voor mensen die uitdagingen ervaren in hun relatie. Dit beperkt zich niet tot online, maar kan gecombineerd worden met professionele begeleiding vanuit ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

team.uithoorn@participe.nu 0297-562955