Saamhorigheid bij Turks Burenontbijt

2024 06 28 Turks Burenontbijt.jpg

In Wijkcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn verzorgden Turkse inwoners op zaterdag 28 juni jl. een heerlijk en uitgebreid ontbijt voor buurtbewoners. Het doel was om inwoners met elkaar in contact te brengen, elkaar (beter) te leren kennen en samen te eten. Die opzet is geslaagd: het was heel gezellig, er is smakelijk gegeten én gelachen en er vonden mooie ontmoetingen plaats. Ook burgemeester Pieter Heiliegers schoof aan de tafel en sprak geanimeerd met aanwezigen.
Het ontbijt werd aangeboden door Turkse inwoners, van wie een aantal zich actief inzet als vrijwilliger in het wijkcentrum, en is georganiseerd in samenwerking met wijkcoach Kim van Uithoorn voor Elkaar.