Training: Beter Besturen

nog beter besturen

Besturen van een vrijwilligersorganisatie vraagt het nodige van bestuurders. Het vraagt werk maken van de relatie met de achterban én met externe partijen. Het vraagt visie en strategie ontwikkelen, maar ook zorgen dat de dagelijkse zaken zoals financiën,activiteiten en de begeleiding van vrijwilligers geregeld worden. En het bestuurlijk werk moet gedaan worden door een team van mensen die niet allemaal bestuurlijke ervaring hebben.

David Wijnperle, mede auteur van het boek: nog beter besturen, vinden en binden van betrokken bestuurders (zie foto), helpt bestuurlijke vrijwilligers beter besturen.

Op 8 april en 3 juni verzorgt hij een trainingsbijeenkomst plus een terugkombijeenkomst dit najaar (in overleg). Deelname is kosteloos.

Tijdens deze trainingsbijeenkomsten gaan we aan de slag met basiskennis en -vaardigheden voor bestuurlijke vrijwilligers. Vooraf doen we een schriftelijke intake waarbij leerwensen, bestuurlijk niveau en type bestuur in beeld brengen. Het is wenselijk om per bestuur minimaal twee bestuurders af te vaardigen.

Wil je meer weten over de invulling van de trainingsavonden? Klik dan hier.

Contact

Voor meer informatie of aanmelden:

0297-230 280

s.ridderhof@stdb.nl