Training 'In je kracht' bij (huiselijk) geweld

De training ‘In je kracht’ is bedoeld voor mannen en vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met (huiselijk) geweld. Dit kan zowel om geestelijk als lichamelijk geweld gaan en recent of langer geleden gebeurd zijn. Het doel van de training is het stoppen van huiselijk geweld, herhaling voorkomen en het herkennen van patronen in relaties.

hulp bij huiselijk geweld uithoorn

(Huiselijk) geweld komt veel voor en kent allerlei vormen. Direct, maar vaak ook indirect in de vorm van bijvoorbeeld vernederen, treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling en overmatige controle van geld en telefoon. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen.

Deze training kan een goed middel zijn om gedrag te veranderen en patronen te doorbreken, zowel wanneer je je grenzen niet goed kunt aangeven als wanneer je je juist niet (goed) kunt beheersen.

Opzet
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • socialisatie, wat heb je geleerd?
  • schuld- en schaamte-gevoel
  • grenzen en assertiviteit
  • de drama driehoek
  • seksualiteit
  • steun en netwerk
  • onderlinge (h)erkenning en steun in de trainingsgroep en daarna?

Praktische informatie
De training is voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, op donderdagavonden van 19.00-21.00 uur in De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.

De eerstvolgende training start in het voorjaar van 2024. Houd de website en onze Facebookpagina in de gaten voor nieuwe data. Natuurlijk kun je je ook vast aanmelden, dan houden we je op de hoogte. 

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek/intake plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Contact

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de training ‘In je kracht’ kun je contact opnemen met Uithoorn voor Elkaar:

info@uithoornvoorelkaar.nu

0297 303044