Training ‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’

Kinderen hebben rond de echtscheiding van hun ouders extra steun nodig van hun vader en moeder. Om de ouders hierbij te ondersteunen is deze training opgezet.

Deelname aan de groep biedt de gelegenheid om door het uitwisselen van ervaringen herkenning en steun te vinden. Er wordt informatie gegeven, veel ervaringen uitgewisseld en aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte situaties worden er oefeningen gedaan. Praten met de kinderen en omgaan met hun gedrag zijn daarbij belangrijke aspecten.

Deze training is bestemd voor ouders die binnenkort gaan scheiden of gescheiden zijn. Zowel vaders als moeder, verzorgenden als niet-verzorgende ouders kunnen aan de cursus deelnemen. Ex-partners kunnen niet tegelijk deelnemen aan dezelfde training. 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het kind voorbereiden op de scheiding en ingaan op reacties en vooral gevoelens;
  • de omgang en de communicatie met de ex-partner en ouder (!);
  • loyaliteiten: kinderen houden van beide ouders;
  • praten met en vooral luisteren naar kinderen;
  • voorkomen dat het kind een volwassen rol gaat vervullen;
  • omgaan met conflicten;
  • een nieuwe partner;
  • partners scheiden en ouderschap blijft altijd.

De training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen en worden gegeven door maatschappelijk werkers van Participe Amstelland.

 

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

info@uithoornvoorelkaar.nu

0297 303044