Lid Participatieplatform Sociaal Domein gezocht

Het Participatieplatform Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in het Sociaal Domein, specifiek zorg, werk en inkomen. Het advies richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen.

Het Participatieplatform Sociaal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeesters en 6 leden. 

"Wil jij ons Participatieplatform Sociaal Domein versterken?"

We zoeken iemand die haar/zijn deskundigheid wil inzetten op thema’s als:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • Jeugdzorg en -hulpverlening;
  • Ouderen- en thuiszorg;
  • Bijstand en (arbeids)participatie;
  • Schuldhulpverlening en armoede;
  • VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap.

Meer weten? Aanmelden?

Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op de website van het Participatieplatform

Heb je interesse en ben je inwoner van de gemeente Uithoorn? Stuur je motivatie en een kort curriculum vitae naar info@ppsduithoorn.nl.