De internationale dag voor de uitroeiing van de armoede oftewel Wereldarmoededag, wordt elk jaar ‘gevierd’ op 17 oktober. Het is een dag waarbij over de hele wereld wordt stil gestaan bij mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Ook in Nederland en óók in Uithoorn zijn er mensen die dagelijks de gevolgen van het leven in armoede ondervinden. Inwoners die elke maand moeite moeten doen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En helaas is de verwachting dat door de coronacrisis het aantal mensen in armoede stijgt.

Er zijn gelukkig voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. We brengen de (gratis) hulp van Uithoorn voor Elkaar op deze dag onder de aandacht:

Financieel Café
Inwoners kunnen bij een Financieel Café terecht met alle vragen op financieel gebied. Maar ook kunnen ze ondersteuning krijgen bij de aanvraag van een uitkering, het aanvragen van betalingsregelingen of samen bekijken welke voorzieningen gebruikt kunnen worden. Het Financieel Café is elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur geopend. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u vooraf een afspraak te maken via 0297-303044.

Training Grip op je Knip
Mensen die moeite hebben met rondkomen en meer zicht op hun inkomsten en uitgaven willen hebben, kunnen daarvoor de training Grip op je Knip volgen. De training gaat onder andere in op het ordenen van de financiële administratie, het maken van begrotingen, uitleg over wat schulden en betalingsachterstanden zijn en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals sparen, verzekeringen en subsidies komen aan bod. Bij voldoende aanmeldingen zal de training weer starten.

Budgetcoach (Maatjesproject)
Het maatjesproject koppelt vrijwilligers een-op-een aan iemand die op bepaalde punten in het leven een coach, mentor of maatje nodig heeft. Mist u het overzicht in uw administratie en heeft u het idee dat u geen grip meer heeft op uw financiën? Dan kan een budgetcoachvrijwilliger helpen om weer overzicht te scheppen. Bijvoorbeeld bij het openen van post, het in kaart brengen van betalingsachterstanden, het helpen treffen van betalingsregelingen of inzicht geven in uw budget. Een budgetcoach helpt u weer op weg!

Jeugd Sport Fonds
Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie -en in bepaalde gevallen de benodigde attributen- betaald. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door meerdere organisaties in Uithoorn, bijvoorbeeld een leerkracht, ouder-kind adviseur, jongerenwerker, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, buurtsportcoach of schuldhulpverlener van de gemeente. Dus ook bij Uithoorn voor Elkaar kunt u terecht voor een fondsaanvraag.

Voorzieningen
Laat u door Uithoorn voor Elkaar informeren over landelijke, lokale en gemeentelijke voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Professionals geven hier alle informatie over en kijken samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden.

Als spanningen te hoog oplopen
Armoede is meer dan weinig geld hebben, het brengt ook onzekerheid en spanningen met zich mee. Lopen de spanningen te hoog op, dan kunnen medewerkers van Uithoorn voor Elkaar inwoners weer op weg helpen.
 

Contact

Schroom niet gebruik te maken van deze (kosteloze) hulp. Neem contact op met:

0297-303044 of via info@uithoornvoorelkaar.nu

(Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag, 8:30-12:00 uur)
 

Hulp financien Wereldarmoededag