Workshop communicatie

Op dinsdavond 10 maart kunnen vrijwilligers in Uithoorn kosteloos deelnemen aan de workshop communicatie volgens de LSD techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen).

Eenzaamheid, rouw en verlies, agressie, angst zijn thema’s die behoorlijk beladen kunnen zijn. Ze roepen emoties op. Niet alleen bij degene die het onderwerp ter tafel brengt, maar ook bij jou als gesprekspartner. En wat als je zelf een vermoeden hebt en de ander blijft hierover zwijgen? Hoe begin je het gesprek wanneer het een beladen thema betreft?

Lees hier verder voor meer informatie over de workshop.

De training is bedoeld voor vrijwilligers in Uithoorn die soms of regelmatig met beladen thema’s geconfronteerd worden en willen leren hoe ze hier gemakkelijker over in gesprek kunnen gaan.

De training bevat een mix aan theorie en praktische oefeningen. Oefenen doen we in een veilige setting, dat wil zeggen in twee- of drietallen. Plezier staat altijd voorop!

Contact

Aanmelden kan door een email te sturen aan:

s.ridderhof@stdb.nl