Zelfstandig reizen met een beperking

MEE_op_weg.jpg

Zelfstandig reizen met een beperking? Op de fiets of met het openbaar vervoer: vaak is er meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt.

Zelf mee kunnen doen in de samenleving

Het project ‘MEE op weg’ is een stap naar samenleving waarin iedereen mee kan doen; een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon deel kunnen nemen aan het verkeer.

Zelfstandig met fiets of openbaar vervoer

Kinderen en volwassen met een beperking maken vaak van jongs af aan gebruik van ‘speciaal vervoer’ om naar school of dagopvang te gaan. Soms blijft dit de aangewezen manier om te reizen. Maar een deel van hen kan, als zij wat ouder zijn, best zelfstandig leren reizen. Het vergroot hun zelfredzaamheid en bevordert hun zelfvertrouwen. Deze factoren en de vrijheid die het geeft, zijn veel waard.

Wie kan deelnemen aan MEE op weg

Iedereen van jong tot oud die moeite heeft met het onthouden van een route of het spannend vindt om zelfstandig te reizen. Op de fiets of met het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld als iemand niet weet hoe de ov-chipkaart werkt en het daarom niet durft of als iemand bang is voor veranderingen op een route. Om gebruik te kunnen maken van MEE op Weg is geen indicatie nodig en deelname is gratis.

Begeleiding op maat

Samen met u wordt onderzocht er op een bepaald traject gereisd kan worden. Met de deelnemer wordt vervolgens een persoonlijk plan gemaakt, met schema’s of pictogrammen. Samen met een maatje wordt de route geoefend, op de fiets of met het openbaar vervoer. Ook wordt er iemand van het eigen sociale netwerk bij betrokken. Deze blijft als coach ter ondersteuning (op de achtergrond) aanwezig.

Ouders en verzorgers

Het is voor ouders en verzorgers een grote stap om het zelfstandig reizen te overwegen. Binnen het project ‘MEE op weg’ krijgen zij de ondersteuning die nodig is om het reisavontuur van hun kind aan te gaan.

Informatie of deelnemen

Wilt u meer weten of een deelnemer aanmelden voor het project MEE op Weg? Mail of bel!

meeopweg@mee-az.nl

Carla Krale 06 - 81078139